figur

Mänskligt beslutsfattande kan modelleras med hjälp av kvantfysik

Den mänskliga hjärnan är mycket komplex, så det är svårt att efterlikna de processer som sker när vi exempelvis fattar ett beslut. En kvantfysisk modell för detta har nu tagits fram av professor Andrei Khrennikov med kollegor och publicerats i Scientific Reports.

Att med hjälp av regler för kvantinformation och icke-klassisk logik skapa modeller för hur människan fattar beslut har blivit intressant. Detta väcker frågan hur nervceller (neuroner) kan generera statistiska data med kvant-egenskaper. Sådan data finns det gott om inom experimentell psykologi, spelteori och beslutsfattande, och den har bland annat använts för att beskriva icke-rationellt beteende.

Andrei Khrennikov

Ett svar på denna fråga ger Andrei Khrennikov, professor i tillämpad matematik vid Linnéuniversitetet, tillsammans med tre kolleger (två psykologer och en genetiker). De har publicerat en artikel om hur man kan skapa kvantfysiska modeller för mänsklig kognition. Det vetenskapliga problemet är att upprätta den neurofysiologiska grunden för att utforma kvantfysiska sannolikhetsmodeller för beslutsfattande.

– Det är inte förrän nyligen vetenskapen har insett att den data som samlats in kan beskrivas genom kvantformalism. Vår modell är den första som beskriver hur nervcellerna kan verka med hjälp av kvantinformation, säger Andrei Khrennikov.

Artikeln heter Quantum probability in decision making from quantum information representation of neuronal states och skrevs när Andrei Khrennikov gästade Department of Psychology vid City, University of London i ett så kallat sabbatical; ett forskar- och lärarutbyte. Den har publicerats på Scientific Reports, som är världens största webbplats för vetenskapligt granskade artiklar som är öppet tillgängliga (open access) och en del av Science.com.

Läs artikeln: https://www.nature.com/articles/s41598-018-34531-3