Mats Åström invald i Nationalkommittén för geologi

Mats Åström, professor i miljögeologi, har valts in som ledamot i en Nationalkommitté som lyder under Kungliga Vetenskapsakademien.

Nationalkommittéerna, som är 18 till antalet, har som uppgift att främja forskning och utbildning inom sitt ämnesområde, verka för samarbete med besläktade vetenskapsgrenar och att stärka ämnesområdets ställning i samhället. De står till förfogande som rådgivande organ åt universitet och andra delar av utbildningssystemet och är expertorgan åt Vetenskapsakademien.

– Det känns kul att ha blivit invald, det visar ju att ens forskning och insatser är uppskattad i en vidare krets, säger Mats Åström.

Hur ser du på ditt nya uppdrag som ledamot i Nationalkommittén för geologi?

– Det skall bli spännande. Geologin är kolossalt betydelsefull i en tid av klimatförändringar och miljöproblem kopplade till försämrad jordmån och nedsmutsning av vatten. Den geologiska kunskapen måste därför spridas brett i samhället; här kan Nationalkommittén för geologi spela en betydande roll.

Vad hoppas du kunna uppnå framöver med din forskning och som ledamot?

– Äspölaboratoriet ligger mig varmt om hjärtat. Här kan jag klarlägga de processer som pågår djupt nere i den outforskade berggrunden. Via Nationalkommittén kan jag sprida kunskap om dessa processer och även hur berggrunden generellt sett blir allt viktigare i samhället, inte minst som lagringsplats för giftiga avfall.

Mats Åström