Francesco Flammini

Med branschsamarbete i fokus

Francesco Flamminis främsta mål är att bidra till att säkerställa förutsägbar pålitlighet för komplexa/smarta system. Med en bakgrund inom både akademin och industrin ser han fram emot att samarbeta med näringslivet inom områdena övervakning och säkerhet.

Francesco Flammini är ny lektor i datavetenskap vid Linnéuniversitetet. Hans huvudsakliga forskningsområden innefattar modellbaserade tillvägagångssätt (främst multiformalism och stokastisk modellering) för riskbedömning och kvantitativ RAMSS-utvärdering (Reliability Availability Maintenance Support Security Security). Han har också forskat i ämnen som rör testning av mjukvara och smart övervakning.

Att vara ny i ett land, i en stad och vid ett universitet är inte alltid lätt. Francesco anlände till Växjö från Italien i början av november, men vädret och mörkret har inte avskräckt honom. I stället har han undersökt möjliga forskningssamarbeten och är för närvarande inblandad i uppstartsfasen av ett industrisponserat projekt som behandlar smart felsökning i det uppkopplade samhället, i samarbete med Sigma Technology och andra forskare vid Linnéuniversitetet.

Säkerställa pålitlighet

Francescos huvudmål är att bidra till att säkerställa förutsägbar pålitlighet för komplexa/smarta system, med särskild inriktning på de som används inom säkerhetskritiska tillämpningar, som fly/brake-by-wire (biomedicin och realtidskontroll i anläggningar). Hans nuvarande forskning fokuserar på användningen av:

  • Artificiell intelligens för tidig varning och ökad situationsmedvetenhet vad gäller säkerheten i cyberfysikaliska system.
  • Grafiska modelleringsformaliteter för sannolikhetsutvärdering av pålitlighetsattribut i komplexa och viktiga system.

– Jag skulle gärna vilja samarbeta med företag som arbetar med system för realtidskontroll och infrastruktursäkerhet som är säkerhetskritiska. På grund av min långa erfarenhet inom järnvägs- och masstransportsektorn skulle forskningsutmaningar som behandlar öppna frågor inom dessa områden vara särskilt välkomna, säger Francesco Flammini.

Francesco Flamminis bakgrund är intressant och bör öppna upp för branschsamarbeten. Han har en doktorsexamen i datavetenskap och systemteknik från Università degli Studi di Napoli Federico II i Italien. Han har också 15 års erfarenhet av forskning och ingenjörsarbete inom data- och infrastruktursäkerhet i näringslivet. På Linnéuniversitetet är erfarenheten av att ha arbetat inom både akademin och industrin mycket välkommen, eftersom samarbeten med näringslivet blir allt viktigare. Francesco är senior member i IEEE och ordförande i IEEE SMC Technical Committee on Homeland Security.