Sven-Erik Sandström

Med Sven-Eriks forskning kan man se genom skog

Sven-Erik Sandström är ny professor i elektroteknik vid Linnéuniversitetet. Hans forskning om radiovågor har tillämpningar inom flera olika områden.

Ibland ser man inte skogen för alla träd. Det är inte bara ett idiom utan även en verklighet för skogsägare. Att uppskatta volymen på ett enskilt träd är kanske inte så svårt, men vilka nya möjligheter finns att uppskatta virkesvolymen i en hel skog?

Sven-Erik Sandström är ny professor i elektroteknik vid Linnéuniversitetet. Han har arbetat vid universitetet sedan 2001 och hans forskning har två huvudspår. Det ena är att studera metoder för att förbättra noggrannheten i lösningen av integralekvationer, där en tillämpning är att beskriva hur vågor sprids av ett objekt. Det andra handlar om FMCW-radar, där förkortningen står för frekvensmodulerad kontinuerlig våg.

– FMCW är en metod som har likheter med den teknik som används för att sända FM-radio, alltså våra vanliga radiokanaler. Radiovågor skickas ut kontinuerligt med varierande frekvens, vilket gör det möjligt att bland annat bestämma avstånd, berättar Sven-Erik Sandström.

Tvärvetenskapliga tillämpningar

Vid låga frekvenser hos radiovågorna kan man exempelvis se genom skog, vilket har olika tillämpningar. Det kan till exempel ge möjlighet att uppskatta virkesvolymen i ett skogsbestånd. En annan tillämpning är att kunna lokalisera objekt eller farkoster som är dolda eller skymda på olika sätt. Tillämpningarna främjar det tvärvetenskapliga arbetet vid fakulteten för teknik och ger även utsikter till extern finansiering.

– Närmast i tiden ligger möjligheten att utnyttja sommarsäsongen för att verifiera genom mätningar att FMCW-konceptet ger tillräcklig noggrannhet. Den mjukvarubaserade radioteknik, USRP, som används är något av elektronikens motsvarighet till 3D-skrivaren och är mycket användbar. Vi arbetar även med att integrera den i undervisningen på masterprogrammet i elektroteknik.

Sven-Erik Sandström är civilingenjör i elektroteknik och teknologie doktor i teoretisk fysik vid Chalmers. Han har tidigare bland annat arbetat på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut.

Film: Radarteknik som kan se genom skog