dataundersökning med VR

Med Virtual Reality kan stora textmängder undersökas på nya, smarta sätt

Forskare i datavetenskap och språk presenterade ett tvärvetenskapligt VR-projekt för undersökning av text och metadata i nordiska tweetar vid den internationella språkkonferensen ICAME.

I månadsskiftet maj-juni gick den 39:e upplagan av konferensen ICAME av stapeln i Tammerfors i Finland. Där presenterade Aris Alissandrakis och Nico Reski, forskare i datavetenskap, tillsammans med språkforskarna Mikko Laitinen, Jukka Tyrkkö och Magnus Levin sin pågående forskning. Deras tvärvetenskapliga projekt går ut på att undersöka flerspråkiga textmassor med hjälp av interaktiv virtuell verklighet, VR.

Under de senaste åren har datavisualisering blivit ett viktigt område för forskningen inom digital humaniora och det gäller även för språkforskningen. Den snabbt ökande storleken på textmassor (så kallade korpusar), framväxten av dynamiska realtidsströmmar (Twitter etc) och tillgången till komplexa och innehållsrika metadata har gjort det allt viktigare att ta fram nya och innovativa metoder för att presentera och utforska grundläggande data.

Samtidigt har virtuell verklighet (VR), en teknik som förflyttar användaren till helt digitala miljöer, blivit ett hett verktyg inom IT. Det är mest bekant som ett verktyg för underhållning för vanliga konsumenter, men kan även användas för att undersöka vetenskapliga scenarier.

Vid ICAME visade forskarna vid Linnéuniversitetet hur man med hjälp av VR-teknik kan få en enkel översikt över såväl texter som metadata i den textmassa som samlats i databasen Nordic Tweet Stream (NTS). Aris och Nico genomförde två demonstrationer där 26 deltagare bar varsitt VR-headset och undersökte datan I NTS med hjälp av en handkontroll.

– Demonstrationen skapade många positiva reaktioner och spännande samtal under hela konferensen om potentialen hos ett sådant verktyg för såväl forskning som undervisning, berättar Aris Alissandrakis, lektor i datavetenskap.

ICAME står för International Computer Archive for Modern and Medieval English och är en internationell grupp forskare inom språk- och datavetenskap som arbetar med att digitalisera engelska texter utifrån existerande texter. Temat för årets konferens var Corpus Linguistics and Changing Society.

Mer information