Fängslande föreläsning med Mona Jonsson Medtech4health

Medtech4health besökte eHälsoinstitutet

Den 5 oktober samlades landshövding, regiondirektör, landstingsdirektör och representanter från SKL, läkemedelsverket och eHälsomyndigheten vid eHälsoinsitutet, Linnéuniversitetet för ett gemensamt rådsmöte kring eHälsa.

– Jag tycker det är spännande hur ni väver samman vetenskaper och kompetenser. Det påminner mig om hur Ikea arbetar vilket är väldigt framgångsrikt, säger landshövding Thomas Carlzon.

Han sitter med vid eHälsoinstituets rådsmöte och lyssnar uppmärksamt när Tora Hammar och Lina Nilsson berättar om Linnéuniversitetets masterutbildning och fristående kurser inom eHälsa.

– Vi ser att det finns en stor efterfrågan av utbildning inom eHälsa och på sikt hoppas vi även kunna erbjuda uppdragsutbildningar, säger Lina Nilsson.

Under mötet får deltagarna veta mer om pågående forsknings- och eHälsoprojekt i regionen. Tidigare landshövding Stefan Carlsson berättar om planerna att bilda ett eHälsokluster och dagens gäster, Lena Strömberg och Mona Jonsson, Medtech4health, Vinnova, berättar om sin verksamhet.

- Det har varit en givande dag och vi diskuterar gärna vidare med er om framtida samarbeten, säger Mona Jonsson, projektkoordinator vid Medtech4Health.