Schack

Medverkan på seminarium om utrikes föddas företagande

Lina Aldén medverkade på ett seminarium på SNS om Företagande och entreprenörskap bland utrikes födda – utmaningar och goda exempel den 23 mars 2018.

Vid seminariet medverkade även närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Lina Aldén höll en inledande föreläsning om företagande bland utrikes födda och deltog i ett panelsamtal.

Läs mer här: https://www.sns.se/aktuellt/foretagande-och-entreprenorskap-bland-utrikes-fodda-utmaningar-och-goda-exempel/.