Schack

Medverkan på seminarium på SNS om segregation och invandrarföretagande

Mats Hammarstedt medverkade den 14 december vid ett seminarium om segregation och invandrarföretagande vid SNS i Stockholm.

Se seminariet här:

https://www.sns.se/aktuellt/segregation-och-flyktinginvandrares-foretagande/