Miljöcertifiering av Linnéuniversitetet närmar sig. Hjälp oss bli ännu bättre

Linnéuniversitetets miljöarbete granskades av externa revisorer i oktober 2017 och nu är det dags för en uppföljande revision. Om organisationen uppfyller kraven för certifiering blir Linnéuniversitetet under våren 2018 det tionde miljöcertifierade lärosätet i Sverige.

Att arbeta systematiskt med miljö- och hållbarhetsfrågor - att införa ett så kallat miljöledningssystem - syftar till att ständigt bli bättre inom detta område.

Du har som medarbetare, student eller extern besökare möjlighet att komma med förbättringsförslag och påtala brister i Linnéuniversitets miljöarbete, genom att fylla i ett webbformulär. Ditt bidrag är viktigt!

Linnéuniversitetet arbetar för att vara ett Hållbart universitet. I det ingår att arbeta med miljö- och hållbar utveckling inom såväl utbildning, forskning och samverkan som inom våra fysiska miljöer.

Det kan gälla allt från integrering av hållbarhetsperspektiv i utbildningar till minskade koldioxidutsläpp från resor och transporter. I arbetet med att bli miljöcertifierat lärosäte engageras ett stort antal medarbetare och även studenter bidrar.

Arbetet har visat att vi kan åstadkomma stora förbättringar på relativt kort tid.