Catherine Legrand, prorektor vid Linnéuniversitetet.

Linnéuniversitetet är nu miljöcertifierat

Linnéuniversitetet är certifierat enligt ISO 14001. Forskning och utbildning bedrivs i en miljö som präglas av ett hållbarhetsperspektiv. För lärosätet blir certifieringen en injektion att ta nya steg i arbetet.

– Detta är ett erkännande. Vi är oerhört stolta och glada över att som lärosäte bli miljöcertifierat, säger Catherine Legrand, prorektor vid Linnéuniversitetet med ansvar för Hållbar framtid.

– Samtidigt är detta ett steg på vägen mot vår vision. Hållbar utveckling bidrar inte bara till kvalitet utan förbereder också våra studenter för de samhällsutmaningar vi står inför, i näringslivet och den gemensamma sektorn, tillägger hon.

Rustar studenter för samhällsutmaningar
Linnéuniversitetet får goda omdömen i utvärderingen som Research Institutes of Sweden (RISE) gjort. Som elfte lärosäte av 37 har man klarat kravbilden. Men målet är större än så.

– Vi har rätt kurs. Men vi ska inte slå av på takten utan utveckla oss vidare. Våra studenter ska få med sig ett starkt baspaket med kunskap och verktyg så att de står väl rustade. Våra forskarmiljöer ska kunna möta samhällsutmaningarna och erbjuda hållbara lösningar för framtiden.

Söker hållbara transportsystem
All verksamhet på Linnéuniversitetet ska bedrivas i former som främjar jämställdhet, ekonomisk och social välfärd, rättvisa och en god arbetsmiljö framhåller UKÄ. Studenterna ska även bjudas in till engagemang och aktiviteter, initiativ som leder till att lärosätet sprider kunskap och fördjupning inom det omgivande samhället.

– Transporter är nästa område att sätta tänderna i. Tillsammans med andra aktörer som ansvarar för resor och frakt ska vi ta fram ett transportsystem som är garanterat hållbart, med start här i Småland, säger Legrand.

Lärosätet - en strategisk samarbetspartner
Linnéuniversitetet odlar en internationell miljö där alla studenter och medarbetare är bärare av tankar om lika villkor och hållbar utveckling genom att utbildning och forskning genomsyras av FNs globala mål för hållbar utveckling baserade på tvärvetenskapliga samarbeten.

– Att integrera hållbarhet i allt vi gör utvecklar vi oss som individer, möter ungdomars drömmar och ökar intresset för Linnéuniversitetet som lärosäte, arbetsplats och strategisk samarbetspartner, säger Catherine Legrand, prorektor vid Linnéuniversitetet.