Responsive header image

Mobiler och wearables – vad innebär det för förståelsen av vår hälsa?

Pulsmätare, stegmätare och bärbara EEG-lösningar. Det finns idag ett stort antal mobila lösningar och smarta applikationer med syftet att förbättra vår hälsa. Men vilka perspektiv kan egentligen mätas? Och vad innebär trenden att kvantifiera alltfler aspekter av vårt liv för vår förståelse för hälsa och välbefinnande?

– Jag är intresserad av den ökande mobilinteraktionen och trenden med nya mätmetoder, säger My Zetterholm.

My är nybliven doktorand och den 1 juni kl 10.00-11.00 bjuder hon och eHälsoinstitutet in allmänhet och intresserade åhörare för att tillsammans med dem diskutera möjligheter och utmaningar med mobil hälsa.

– Interaktionen med teknik påverkar hälsoområdet på många sätt. Men då jag precis påbörjat min forskning har jag ännu inga empiriska resultat att visa upp.

I nuläget studerar hon utvecklingen på en filosofisk och teoretisk nivå, men planerar att påbörja sina empiriska studier nästa år.

– Jag hoppas på bra diskussioner om mobil hälsa och idéer till frågeställningar och framtida empiriska studier, säger My.

Läs mer om vår serie forskningsseminarium eHälsa