Henrik Palmberg

Mot nya höjder sprids nationellt

Tillväxtverket har, som vi tidigare berättat, finansierat att Mot nya höjder i Kronoberg ska spridas nationellt. I veckan gjorde Tillväxtverket ett utskick till samtliga svenska regioner för att visa hur man genom Mot nya höjder kan sätta fokus på ett kunskapsfält med behov av kompetensförsörjning. Målet är att öka intresset hos skolelever för teknik, naturvetenskap, matematik och digitalisering samt att underlätta mötet mellan skola och arbetsliv.

Foto: Henrik Palmberg

Projektet fick stor genomslagskraft tack vare att Christer Fuglesang och de 90 astronauterna från NASA kom till skolorna i Kronobergs län i september 2015. Mot nya höjder har sedan dess fortsatt att engagera elever, lärare, näringsliv, offentliga aktörer och akademin i Kronoberg. Grunden i arbetet är utmaningar till skolelever som berör de naturvetenskapliga ämnena men som med fördel kan integreras med andra ämnen. Varje termin eller läsår introduceras ett nytt tema för utmaningarna och förutom rymden har rörelse, ljud och flöde på olika vis varit i fokus. För att lösa utmaningarna krävs en viss "Maker-anda" och mod att använda digitala verktyg hos både elever och lärare. Mot nya höjder och Ung Företagsamhet Kronoberg har ett gemensamt mål att öka samarbetet och göra vägen mellan skola och arbetsliv kortare. Tillsammans har de tagit fram konceptet Höjdarkonsulter, där elever får agera just konsulter på en lokal arbetsplats.

Samarbeten har redan idag inletts med Gävleborg och efter Tillväxtverkets utskick har bland andra Region Jämtland-Härjedalen visat intresse för konceptet.

– Mot nya höjder har hittat former som engagerar och inspirerar både elever/lärare och kända profiler som velat vara med och engagera barn och unga såsom Christer Fugelsang, Carolina Klüft och Steve Angelo för att bara nämna några. Det känns fantastiskt att vi kan dela med oss av våra erfarenheter och låta fler elever runt om i Sverige ta del av det som fungerat här, säger Katrin Lindwall, som varit med i projektteamet sedan start.

Läs mer om: