Planerat underhåll av MyMoodle onsdagen den 31 januari kl 07:00-08:00

Onsdagen 31 januari görs ett planerat underhåll av MyMoodle. Arbetet genomförs kl 07:00-08:00 men driftstörningar på MyMoodle kan förekomma under förmiddagen.