Planerat underhåll av nätverk 13 feb kl 19-21

Nätverkstrafik mellan orterna ska styras om. Störningar bör inte förekomma.