Responsive header image

Ny avhandling om havsbakterier och balansen i havet kan hjälpa till att rädda Östersjön

Carina Bunse har skrivit en avhandling om havsbakterier och hur de svarar på förändringar i sin miljö. Bakterier påverkar näringsomsättningen i Östersjön och därmed balansen i havet. Havsbakterier är osynliga vilket gör att vår kunskap om dem har varit väldigt låg. Genom att studera havsbakterier och deras gener får vi veta mer om hur havet kommer att bete sig i framtiden.

Havsbakterier - precis som årstiderna i din trädgård

Precis som träden som fäller löv på hösten beter sig havsbakterier olika beroende på vilken årstid det är. Havsbakterier hjälper till att omvandla näringen i havet, precis som bakterier i jorden gör i en trädgård. I Carinas avhandling har hon studerat vilka och hur många olika bakterier som finns i Östersjön under olika årstider och hur aktiva de är i sin näringsomvandling. Hon har även undersökt vilka gener bakterierna använder för att utnyttja olika kolkällor, ljusenergi eller tåla lägre pH i havsvattnet.

Havsbakterier ändrar sin egen metabolism

Under sin forskning har Carina Bunse och kollegor upptäckt att havsbakterierna kan använda gener som heter proteorhodopsin för att få extra energi av ljus och för att kunna ändra sin metabolism. Genom detta förstår man att havsbakterier kan tåla lite lägre pH värden i havsvatten men att det är energikrävande och kan potentiellt påverkas de under en längre period pH-stress till exempel genom havsförsurning.

Östersjöns framtid

Bakterier påverkar näringsomsättningen i Österjön. Därför är det oerhört viktigt att förstå när och hur de påverkar och hur processerna fungerar om vi vill hjälpa till att få ett balanserat hav i framtiden. Carinas avhandling är en pusselbit i den riktningen som i slutändan ökar förståelsen av havets näringskedja och för att kunna förutspå hur havet svarar på miljöförändringar. Carina Bunse disputerade fredag den 12 January 2018 och är intervjuad i LNU bloggen om marin ekologi