Ny bok sammanställer forskning om Indien vid Linnéuniversitetet

Kristina Myrvold, institutionen för kulturvetenskaper, och Soniya Billore, institutionen för marknadsföring, har varit redaktörer för en ny bok som samlar Indien-relaterad forskning vid Linnéuniversitetet. I sin sammanställning upptäckte de att det finns ett stort intresse för regionen – och nu återstår att hitta formerna för att tillvarata potentialen.

Boken, "India: Research on Cultural Encounters and Representations at Linnaeus University", är ett resultat av det Indienprojekt som Linnéuniversitetet startade 2013 för att stimulera utbyte och intresse för forskning och samarbete mellan universitetet och indiska universitet. Under ett besök i Indien kom idén om en bok som dels kan presentera individuell forskning över fakultetsgränser, dels fungera som representationsmaterial och visas upp för att etablera samarbeten.

– De första frågorna du får när du besöker ett nytt universitet är: Vad gör ni? Vad gör vi? Hur kan vi samarbeta? Detta sker ofta muntligt, och det är väldigt bra att kunna visa en sammanställning över vad vi gör på Linnéuniversitetet, säger Kristina Myrvold.

Boken innehåller uteslutande originalartiklar och många kapitel presenterar helt nytt material, vilket är en kvalitetsstämpel på innehållet. Många gånger återvinns material för att fylla en representationsfunktion, men ambitionen har hela tiden varit att boken ska bidra till studiet av Indien – från ekonomi till historia. Det visade sig att fakulteten för konst och humaniora är den fakultet som övervägande fokuserar på Indien i sin forskning, vilket till stor del beror på spetsforskningsmiljön Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies.

– Det är många forskare i miljön som bedriver historiska studier. Boken innehåller smakprov på den verksamhet som pågår på universitetets olika fakulteter, men Concurrences har varit betydelsefullt för projektet och de samarbeten som finns med Indien, säger Kristina.

Stort intresse för Indien

Det som förvånade mest med bokprojektet var att det pågick så mycket forskning om Indien vid Linnéuniversitetet – och att det finns ett stort intresse hos många som ännu inte har etablerat kontakter i Indien.

– Vi har identifierat ett stort behov, absolut. Indien har en väldig bredd på forskning och undervisning och har satsat enormt mycket på utbildning under senare år. Många är medvetna om detta och det finns ett stort intresse. Det var en positiv upptäckt; det finns verkligen potential, säger Kristina.

Ambitionen är nu att skapa mer regelbundna utbyten och samarbeten så att exempelvis studenter varje år kan göra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller praktik på indiska universitet. Inom det treåriga projekt som löpte 2013–2016 pågick ett aktivt arbete för att få studenter intresserade av Indien som ett led i internationaliseringen – ett arbete som nu kan utvecklas ytterligare tack vare boken.

Mer om boken

I bokprojektet har även avdelningen för externa relationer varit involverad. Boken ges ut på Makadam förlag.

Bildtext: Indienprojektet vid Linnéuniversitetet arrangerade hösten 2015 en fakultetsövergripande resa till Indien för att stimulera samarbeten.

Omslag på bok.
Bokens omslag.