Responsive header image

Ny forskning: Hur kan vi förbättra digital samverkan i vården?

Digital samverkan kommer att spela en viktig roll i personcentrerad vård för att knyta ihop vård-och omsorgsgivare med närstående. Samtidigt finns idag en frustration att "system inte pratar med varandra" i de situationer där man fortfarande arbetar i digitalt isolerade öar. Den 13 april kom ett 30-tal intresserade för att lyssna på forskare Sten-Erik Öhlund om hur vi kan förbättra digital samverkan i vården.

- Det är inte en teknisk fråga att "systemen inte pratar med varandra". Det finns idag inga tekniska hinder för kommunikation mellan systemen, säger Sten-Erik Öhlund, forskare och konsult vid företagen CGI.

Fredag den 13 april kom ett 30-tal intresserade, med representanter från eHälsomyndigheten, landstinget och kommunen och föreningen aktiva seniorer, till eHälsoinstitutet för att lyssna och diskutera kring Sten-Erik Öhlunds forskning om Interoperabilitet (vårdens förmåga till samverkan).

– Min förhoppning är att ni ska kunna lämna det här forskningsseminariet med lite konkreta tips som ni kan tillämpa ute i verkligheten, säger Sten-Erik Öhlund.

Se hela liveinspelningen av forskningsseminariet här:

Film: Hur kan vi förbättra digital samverkan i vården?

Presentationen är en del av serien forskningsseminarier eHälsa som eHälsoinstitutet och DISA eHealth vid Linnéuniversitetet bjuder in till under våren med syfte att presentera och diskutera ny forskning inom ehälsa.