Lech Muszynski

Ny gästprofessor ska fokusera på forskning om korslimmat trä

Lech Muszynski kommer att kombinera metoder för att övervaka miljöpåverkan på fullskaliga byggnader med kunskap från småskaliga laboratorieexperiment för att förbättra design och konstruktion av höga trähus.

Från och med 1 september 2018 och ett år framåt är Lech Muszynski, professor vid Oregon State University i USA, gästprofessor i byggteknik med specialisering i korslimmat trä (cross-laminated timber, CLT) vid Linnéuniversitetet. Lech ser fram emot sin nya befattning med förväntan.

– Linnéuniversitetet har ett betydande rykte inom träforsknings- och ingenjörsvärlden. Jag har också glädjen att räkna några otroligt begåvade nuvarande och tidigare kolleger vid universitetet som mina personliga vänner. Detta kommer definitivt att bli ett mycket givande äventyr. Och det finns sjöar här! Vad annat kan man känna sig än entusiastisk?

Förbättra design och konstruktion av höga trähus

Vid Linnéuniversitetet kommer Lech Muszynski främst att fokusera på hur massiva träbyggnader som utsätts för cykliska miljöförändringar påverkas på längre sikt. Det är välkänt att dessa byggnader ofta utsätts för stora mängder väta under konstruktionen, att långvarig förekomst av förhöjda fuktighetsnivåer i byggelement av trä kan utlösa biologisk nedbrytning, och att tidens tand tillsammans med upprepade förändringar av fuktigheten i trä kan utlösa särskilda deformationer. Den sammanlagda effekten av dessa faktorer på den långsiktiga hållbarheten hos höga CLT-byggnader är emellertid inte känd fullt ut – delvis beroende på att det inte finns särskilt många sådana byggnader och att alla som finns är relativt nya.

– Den planerade gemensamma forskningen kommer att fokusera på att utforma effektiva sätt att övervaka de korta och medellånga effekterna av miljöexponering på befintliga, fullskaliga byggnader av korslimmat trä. Sedan ska vi försöka kombinera dessa mätningar med vad vi känner till om beteendet hos trä från småskaliga laboratorieexperiment, för att bygga modeller som gör det möjligt att förutsäga beteenden hos byggnader på längre sikt. Denna kunskap kommer att bidra till att förbättra metoderna för design och konstruktion av höga trähus, säger Lech.

Det finns även andra spännande samarbetsområden som Lech är angelägen att utforska, till exempel att utveckla kursplaner för nya kurser inom byggteknik och möjligheterna att skapa ett långsiktigt samarbete med Oregon State University i USA.

Teoretisk modellering och tillämpad forskning

Lech har delat sin forskning mellan grundläggande problem vid karakterisering av komplexa biobaserade material och tillämpad forskning om genombrottstekniker som möjliggör användning av förnybara material i produkter.

– Min grundläggande forskning syftar till att bättre förstå de fysiska mekanismer som ligger bakom prestanda och hållbarhet hos kompositmaterial, samband mellan komplexa morfologiska strukturer och egenskaper, lastöverföring mellan komponenter, samt tillförlitlig modellering utifrån denna förståelse, säger Lech.

Lechs tillämpade forskning är inriktad på utnyttjande av trä och biomassa av lågt värde och låg kvalitet i förädlade, avancerade produkter. Sedan 2010 har hans insatser haft fokus på det potentiella användandet av sådant material i korslaminat trä (CLT), en massiv träprodukt som möjliggör revolutionerande byggteknik och konstruktion av höga trähus. Lechs intresse för praktiska tillämpningsområden för hans forskning inbegriper också exempelvis att han bistått företaget DR Johnson Lumber i Riddle, Oregon i deras lansering av den första strukturella CLT-produktionslinjen i USA 2015.