Reza Arjmand

Ny handbok om islamsk utbildning

Globaliseringen och muslimers migration till nya delar av världen har lett till fler möten mellan muslimer och icke muslimer. Därför behövs mer kunskap om islamsk utbildning. Reza Arjmand på Linnéuniversitetet är redaktör för en ny handbok som ger en bred och praktisk förståelse för islamsk utbildning i världen.

Kort om handboken:
• Ger policyriktlinjer och en djupare förståelse för muslimsk utbildning
• Är ett nödvändigt verktyg för forskare, studenter, beslutsfattare och verksamma i skolvärlden
• Är en viktig källa för systematisk bakgrundskunskap
• Är en del av de bokförlaget Springers internationella serie handböcker om religion och utbildning

Mer om boken Handbook of Islamic Education: https://link.springer.com/referencework/10.1007%2F978-3-319-64683-1