tidningar i hög

Ny kunskapsbank om hat och hot mot journalister publiceras

På medieinstitutet Fojos hemsida finns från och med nu en ny kunskapsbank som ger aktuell information om hat och hot mot Sveriges journalister samt konkreta råd och stöd till enskilda journalister och chefer. Kunskapsbanken går under namnet Demokratijouren och syftar till att stötta och stärka journalister i deras demokratiska uppdrag.

– Vi hoppas att det här ska vara en hjälp och avlastning för dem som lever med problemet, men inte riktigt vet var de ska börja för att skydda sig eller förebygga, säger Fojos verksamhetschef Kersti Forsberg.

Utöver en sammanfattning av officiella siffror om omfattningen av hat och hot mot landets journalister, finns tydlig information och råd från olika yrkesmän inom Polisen, Arbetsmiljöverket samt psykolog och forskare. Utöver detta finns mallar för hur man som arbetsgivare och anställd kan formulera en policy eller handlingsplan kring hat och hot.

– Den här informationen är framtagen specifikt för att göra det enklare för enskilda journalister och chefer att skaffa sig kunskap om vilken hjälp man kan förvänta sig av samhället, vilka skyldigheter man har som arbetsgivare, och hur vi alla kan samarbeta för att skapa motståndskraft och stärka de journalister som bär upp ett demokratiskt uppdrag. Det här är en grund att stå på, framöver kommer vi fylla kunskapsbanken med ännu mer tips och råd, säger Demokratijourens projektledare Hanna Andersson.

Kunskapsbanken är ett resultat av Fojos uppdrag från Kulturdepartementet, där de arbetar med att ta fram råd och stöd för att stärka och stötta journalister som får hat och hot i arbetet. Uppdraget ingår i den nationella handlingsplanen "Till det fria ordets försvar" där stärkande insatser riktas särskilt till journalister, konstnärer och politiker.

Utöver kunskapsbanken planerar Fojo insatser i form av upplysande och utbildande seminarier.

För frågor och mer information, mejla till demokratijouren@lnu.se