Marcelo Ketzer, professor i miljövetenskap

Ny professor arbetar för en mer hållbar värld

Marcelo Ketzer är ny professor i miljövetenskap vid institutionen för biologi och miljö. Hans forskning fokuserar på hur vi människor påverkar vår planet och vilka konsekvenser det kan få för framtida generationer.

Marcelo arbetar just nu med olika internationella projekt där fokus ligger på miljöpåverkan i våra hav.

– För närvarande jobbar jag inom flera områden, säger Marcelo Ketzer. Jag studerar effekterna av global uppvärmning i marina miljöer. Exempelvis så undersöker jag hur bottensedimenten i våra hav förändras rent kemiskt av växthuseffekten. Jag tittar också på föroreningar av metaller i marina sediment i Östersjön.

Tidigare i sin karriär har Marcelo bland annat arbetat med olika tekniker för att fånga koldioxid i geologiska reservoarer för att minska växthuseffekten. Han har också varit involverad i ett antal vetenskapliga projekt till havs i Medelhavet. I Medelhavet studerade han naturliga förekomster av metanläckor i havsbotten och hur klimatförändringar kan påverka dem.

En röd tråd i Marcelos arbete är att han är övertygad om att vi med forskningens hjälp kan rätta till många av de miljöproblem vi skapat.

– Vi behöver öka samhällets medvetenhet när det gäller miljöproblem, säger Marcelo. Om vi ska kunna behålla vår levnadsstandard måste vi börja använda mindre naturresurser och vidta åtgärder som är baserade på hållbarhetsprinciper. Mitt intresse för miljöfrågor kom från tanken att man med hjälp av vetenskap och teknik kan bidra till en bättre och mer hållbar värld.

Marcelo har nyligen blivit beviljad 250 000 kr i forskningsanslag från Crafoordska stiftelsen till en studie där han undersöker föroreningar av metaller i marken i närheten av Kristianstad.