Jan Oscarsson

Ny studie öppnar för billigare träbalkar vid industriell trähustillverkning

Balkar av limmade sidobräder kan få samma styvhet som de så kallade LVL-balkar som oftast används vid industriell trähustillverkning idag – men till ett betydligt lägre pris. Det visar en studie gjord inom samarbetet Smart Housing Småland.

  • Vilket är det styvaste virket i en vanlig granstam? Det som sitter längst ifrån trädets märg och som kallas för sidobräder när granen sågats upp.
  • Varför används det så sällan när man tillverkar produkter där styvhet är viktigt? För att sidobräderna har för klena dimensioner.
  • Borde man inte kunna göra något åt det? Jo, visar en ny studie gjord inom samverkansprojektet Smart Housing Småland.

– Det viktigaste resultatet i studien är att det är möjligt att med hjälp av sidobräder, som oftast betraktas som en restprodukt vid sönderdelning på ett sågverk, tillverka lastbärande balkar med mycket hög styvhet och samtidigt nå lönsamhet i en sådan produktion, säger Jan Oscarsson, lektor i byggteknik vid Linnéuniversitetet och ledare för studien som bär namnet Limmad balk av sidobräder.

Dagens byggande av flerfamiljshus av trä ställer höga krav på ljudisolering, svikt och vibrationer. Detta kräver styva bjälklag som klarar stora spännvidder utan att bli för tjocka. I projektet har man undersökt om limmade balkar av sidobräder skulle kunna ersätta dyrare så kallade LVL-balkar, tillverkade genom limning av tunna lager av träfanér, vilka oftast används vid industriell trähustillverkning idag.

Och svaret är alltså ja. Drygt hälften av de sidobräder som produceras vid sågverk i södra Sverige kan vara användbara. Resterande bräder kan limmas till balkar med lägre styvhetsklassning eller säljas som läkt, råspont eller emballage. Den investerings- och kostnadskalkyl som gjorts visar att det är möjligt att få lönsamhet i en sådan tillverkning och att balkar av sidobräder kan minska materialkostnaderna vid industriell trähustillverkning.

Mer information

Läs Smart Housing Smålands nyhet om studien.

Bakom Smart Housing Småland står ett stort antal företag i hela Småland, samtliga tre länsstyrelser och regionförbund, Linnéuniversitetet och Jönköping University. Ansvariga för projektet är RISE, Research Institutes of Sweden.