Fabian von Schéele

Ny ställföreträdande föreståndare för Gunilla Bradley center

Från och med 15 oktober är Fabian von Schéele ny ställföreträdande föreståndare för Gunilla Bradley center.

I sin roll kommer han, i nära samarbete med nuvarande föreståndare Rana Mostaghel, leda samordningen av centrets forskare. Mer specifikt kommer Fabian von Schéele att fokusera på att anordna olika seminarier riktade mot både akademin och mot näringslivet.

Fabian von Schéele har en framgångsrik karriär inom näringslivet bakom sig vilket gör honom mycket väl lämpad för rollen. Han har arbetat i ledande positioner inom både privata och offentliga organisationer runt om i världen. För tillfället leder han ett forskningsprojekt inom digital ekonomi, som består av flera forskare, och som undersöker den mänskliga tidens roll som den kanske sista nyckelresursen för digitala företag.