filmkamera

Nytänkande kurs ska göra fler nyfikna på att publicera forskning som film

Forskningen går idag mot en utveckling av digitala publikations- och spridningsformer bortom den traditionella monografin eller tidskriftsartikeln. Videoessän, där forskningen presenteras som film, tillhör denna utveckling. Linnéuniversitetet startar våren 2019, i samarbete med Akademin Valand i Göteborg, kursen Att forska med film som redskap. Studenterna kommer att få chansen att skapa en egen videoessä utifrån den egna forskningen.

Videoessän utgår från befintligt filmmaterial som studieobjekt, och sätter samman olika källor som grund för vetenskaplig eller essäistisk reflektion. Praktiken befinner sig mellan vetenskap, konstnärlig forskning och konstnärlig praktik. Videoessän distribueras i första hand på tjänster som YouTube och Vimeo, men också på konferenser, utställningar och i digitala tidskrifter. Än så länge är videoessän ganska isolerad inom filmvetenskapens ämnesområde – något som Dagmar Brunow, lektor i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet, vill ändra på.

– Vi vill vidga videoessäns användningsområde, och öppna upp den mot andra discipliner. Kursen riktar sig därför till studenter och forskare som, oberoende av ämne, vill testa att tänka med film, att forska med film, eller använda sig av film för att publicera sin egen forskning.

Kursen, som omfattar 7,5 hp, är unik i Sverige. Den har utvecklats av Linnéuniversitetet och ges i samverkan med Akademin Valand i Göteborg. Samarbetet ger studenten en chans att skapa en egen videoessä utifrån den egna forskningen. Lärare från Linnéuniversitetet och Valand bidrar med filmhistoriska kunskaper, filmpedagogisk expertis och handledarkompetens inom konstnärlig forskning.

– Kursen är nyskapande, tillåter kreativitet, och skapar en fascinerande kombination av praktiskt arbete och tänkande. Studenterna får möjlighet att skapa en videoessä, helt utifrån den egna forskningen, säger Dagmar Brunow.