Jens Agerström

Nytt projekt för jämlik sjukvård

I Sverige dör varje år cirka 10 000 personer av hjärtstopp, personer med olika ålder, bakgrund och etnicitet. Jämlik sjukvård är ett nystartat projekt som med hjälp av registerdata undersöker om patientens etnicitet och socioekonomiska bakgrund har betydelse för den hjärtstoppssjukvård som ges på sjukhus.

Projektet har i veckan beviljats 2 330 000 kronor i forskningsmedel från forskningsrådet Forte. Det är ett tvärvetenskapligt samarbete inom psykologi, vårdvetenskap, kardiologi och nationalekonomi.

Tanken bakom projektet är att sjukvården också är ett sammanhang där fördomar kan leda till diskriminering utan att vårdpersonalen är medveten om detta. Det skulle till exempel kunna påverka hur lång tid det tar innan man beslutar att avsluta hjärt- och lungräddning.

Ett viktigt mål för forskningsprojektet är att resultaten ska ligga till grund för olika åtgärdsprogram vars syfte är att minska diskrimineringen i samhället.

Jens Agerström, projektledare och professor vid Linnéuniversitet, har tidigare bland annat studerat diskriminering på arbetsmarknaden och berättar varför han engagerar sig i ämnet.

− Jag vill få människor att bli mer medvetna om den diskriminering som sker gentemot olika sociala grupper inom olika samhällsområden, säger Jens Agerström. Jag vill också att de ska försöka bli medvetna om de fördomar och stereotyper som de kanske inte alltid tror de har.

Jens Agerström är nybliven professor i psykologi vid Linnéuniversitetet. Läs mer om honom här.