projektmedarbetarna

Nytt projekt ska göra underhåll av grusvägar mer hållbart

I Sverige finns över 10 000 mil grusväg som är en förutsättning för både boende och verksamhet på landsbygden. Hållbart underhåll av grusväg (HUG) är ett nystartat projekt med syftet att ta fram nya metoder och tekniker för att minska miljöpåverkan och effektivisera vägunderhåll.

Projektet, som finansieras av Familjen Kamprads stiftelse med 5 miljoner kronor, pågår till juni 2021. Tanken är att vidareutveckla och utvärdera dels innovativa tekniska lösningar för återanvändning av grus, dels digitala verktyg som ger bättre beslutstöd för planerings- och underhållsarbete. Dessutom ska underhållsverksamheten studeras ur ett ekosystemperspektiv för att kunna koordinera alla inblandade aktörer på bästa vis. Projektets mål är att leverera ett helt nytt koncept för grusvägsunderhåll som utvecklas, tillverkas och utvärderas av det lokala näringslivet och akademi i samarbete.

Grunden till projektet lades då företaget Rolf Johanssons Schakt & Transport AB tillsammans med Linnaeus Technical Centre, numera Tekniknoderna, startade ett samarbete med Linnéuniversitetets studenter i maskinteknik för att minska miljöpåverkan och öka effektiviteten vid vägunderhåll. Idén utmynnade i ett treårsprojekt i samverkan mellan Linnéuniversitetet, Linköpings universitet, Statens väg- och transportforskningsinstitut samt företag från Tingsryd, Växjö och Älmhults kommuner.

Mirka Kans, forskningsledare för projektet och forskare vid Linnéuniversitet, är nöjd med samarbetet.

– Detta är ett utmärkt exempel på hur forskare, organisationer och företag i regionen kan samverka. När olika aktörer med behov och idéer möts kan vi både åstadkomma reell nytta och nå djupare förståelse för olika företeelser, och det gynnar alla parter.

Viktigt för företag på landsbygden

Onsdagen den 5 september startade projektet formellt med att företrädare för de inblandade aktörerna påbörjade planeringsarbetet för de kommande tre åren. Med på uppstarten var Tomas Liljenfors från Tekniknoderna, som arbetar som en länk mellan företag och studenter.

– Konceptet visar att Tekniknoderna spelar en viktig roll för mindre företag på landsbygden för att skapa samarbetsformer med universitet och högskolor. Små företag kan i samarbete ta stora steg i att utveckla produkter och tjänster som tidigare endast de större universitetsnära företagen kunnat. RJ Schakt och Transport är ett lysande exempel på hur ett mindre företag med stor vilja och långsiktighet genom samarbete kan utveckla framtidens produkter, säger Tomas Liljenfors.

Samtliga deltagare är i dagsläget Linnéuniversitetet, Linköpings universitet, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Dasa Control Systems AB och VA-utveckling (Växjö kommun), Rolf Johanssons Schakt & Transport AB (Älmhults kommun), Tingsryds Industriteknik AB (Tingsryds kommun), Tingsryds kommun, Riksförbundet enskilda vägar samt Maskinentreprenörerna.

Läs mer på projektets webbsida.