förskola

Nytt unikt förskollärarprogram för yrkesverksamma startar i höst

Hösten 2019 startar Linnéuniversitetet ett nytt förkortat Förskollärarprogram för pedagogiskt verksamma. Programmet leder till en förskollärarexamen och är anpassat till personer som har erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan. Programmet är unikt i landet.

– Vi gör den här satsningen för att skapa fler vägar till förskollärarexamen och därmed kunna utbilda fler förskollärare, säger Stefan Lund, dekan för Nämnden för lärarutbildning. Det finns ett uttalat behov av fortbildning av befintlig personal från förskolechefer och utvecklingsledare i kommunerna.

Alla programmets kurser är uppbyggda utifrån de sökandes kunskaper om och erfarenheter av förskolans verksamhet och pedagogiska arbete som tas med in i studierna.

– Här får personer med gedigen yrkeserfarenhet möjlighet att utbilda sig på kortare tid, men ändå nå samma kunskapsmål och kompetens som det ”vanliga” förskollärarprogrammet. Linnéuniversitetet är det enda lärosätet i Sverige som erbjuder denna möjlighet, säger Stefan Lund.

– Viktigt att notera är att programmet ligger i den tidiga ansökningsperioden (15 februari-15 mars), så de sökande får sina antagningsbesked före sommarsemestern.

Dekan Stefan Lund hoppas att detta ska underlätta för både den enskilde studenten och arbetsgivaren när det gäller att planera studier och tjänstledighet.

Mer information

Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma 150 hp
Särskilda förkunskapskrav: Minst fem års erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskola, motsvarande 100%, efter 1998, varav minst två år sammanhängande tjänstgöring.
Distansutbildning: Studietakt 75% med obligatoriska campusträffar i Växjö och Kalmar. Studieformen är distans, deltid med förlängda terminer vilket underlättar för att studenten ska kunna fortsätta att arbeta deltid under studietiden.
Ansökan: Ansökan sker under perioden 15 februari-15 mars via Antagning.se.

Läs mer om utbildningen

Kontakt

Stefan Lund, dekan för Nämnden för lärarutbildning, telefon 072-573 88 90, mejl stefan.lund@lnu.se
Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05, mejl annika.sand@lnu.se