Ökad risk för utanförskap hos äldre när samhället digitaliseras

När samhället digitaliseras blir det svårare för äldre som saknar kunskaper i det digitala att utnyttja samhällsservice, komma åt varor och tjänster och upprätthålla en livskvalitet man är van vid. Fredag den 9 november bjuds nu eHälsomyndigheten, kommun, landsting och andra intresserade in till forskningsseminarium med gästföreläsare Linda Reneland- Forsman.

Det finns en ökad risk för utanförskap hos äldre när samhället digitaliseras. Möjligheterna att delta i demokratiska samhällsprocesser minskar och det skapas ett utanförskap där äldre ofta skuldbelägger sig själva.

– När gamla analoga system försvinner så kan det kännas oöverstigligt för äldre att ta sig in i det digitala samhället, vårdtjänster är ett sådan exempel, säger forskare Linda Reneland- Forsman.

Fredag den 9:e november bjuder eHälsoinstitutet, plattform eHälsa och DISA eHealth vid Linnéuniversitet in till ett forskningsseminarium med Linda Reneland-Forsman som gäst för att diskutera hennes studie som visar en stark koppling mellan digitalexkludering och socialt utanförskap.

– När jag intervjuade äldre i studien möttes jag av en stor uppgivenhet.
Många äldre skuldbelägger sig själva och accepterar ett socialt utanförskap och slutar delta i resor och evenemang.

Vill du delta?

Plats: Flundran, eHälsoinstitutet, Varvsholmen i Kalmar (Adress, Bredbandet 1)

Tid: Fredag den 9:e november kl 13.15-14.45

Anmäl dig via mejlen eller ring: (Obs, senast 7/11 då vi bjuder på fika)
ehalsoinstitutet@lnu.se eller ring 0480-49 71 62.

Forskningsseminariet sänds också live via länken:  https://play.lnu.se/media/t/0_u0fe7h2h