Raffaela Mirandola

Ökat fokus vid universitetet på den fjärde industriella revolutionen

Den fjärde industriella revolutionen har startat och den kombinerar fysiska och virtuella världar till så kallade cyberfysikaliska system. Linnéuniversitetet breddar sin expertis inom viktiga forskningsområden genom att, som en av flera insatser, tillsätta Raffaela Mirandola som gästprofessor i programvaruteknik.

– Industri 4.0 karakteriseras av att fysikaliska och virtuella världar möts i form av cyberfysikaliska system. Cyberfysikaliska system övervakar fysikaliska system, kommunicerar och samarbetar med varandra och med människor i realtid, och tar intelligenta beslut. De erbjuder gränslösa möjligheter inom nästan alla områden i samhället och näringslivet genom att de blir hörnstenar i alla framtida sociotekniska system, säger Raffaela Mirandola, nytillträdd gästprofessor i programvaruteknik vid Linnéuniversitetet.

Från hälsovård till självkörande fordon

Cyberfysikaliska system har definitivt en stor bredd vad gäller tillämpningsområden i vardagen: hälsovård, smarta elektriska nät och förnybar energi samt automatiska system med obemannade fordon, för att bara nämna några. Det år programvaran som håller i gång och styr hela systemet som göra dessa system intelligenta. Därför blir programvara en avgörande kärnkompetens för att utveckla och sköta smarta och säkra komplexa system av hög kvalitet.

– För att möta nya krav från näringslivet och samhället behöver vi nu göra en strategisk insats inom Industri 4.0, som stärker såväl vår forskning som våra utbildningar inom programvaruteknik. Detta kompletterar de befintliga forskargrupperna vid institutionen för datavetenskap och mediateknik och siktar på att såväl förfina som bredda vår expertis inom viktiga forskningsområden, säger Mauro Caporuscio, lektor I datavetenskap.

Finansieras av KK-stiftelsen

Raffaela Mirandola är docent vid Politecnico di Milano i Italien och kommer att vara gästprofessor i programvaruteknik vid Linnéuniversitetet under ett år, med början i september. Raffaelas forskningsintressen ligger inom områdena modellering av prestanda och driftsäkerhet samt analys av kombinerade mjuk-/hårdvarusystem. Hon har publicerat över 100 tidskrifts- och konferensartiklar inom dessa ämnen och är medlem i redaktionen för Journal of System and Software, Elsevier, för IEEE Transactions on Software Engineering. Professuren finansieras av KK-stiftelsen och har blivit möjlig även tack vare att företagen Visma SPCS, Zenta och Softwerk har stött ansökan.

– Att komma till Linnéuniversitetet känns spännande på grund av de nära kontakterna med näringslivet. Jag ser redan många potentiella projekt utifrån samarbeten mellan företag och forskarna på universitetet. Jag har också förstått att Linnéuniversitetet har varit inblandat i att starta ett nätverk för kvinnor inom IT. Tidigare i år var jag en av arrangörerna av den första jämställdhets-workshopen i programvaruteknik, så jag ser fram emot att se hur vi kan samarbeta i dessa frågor också, säger Raffaela Mirandola.