Studenter utanför biblioteket

Fler möjliga studieplatser på biblioteket

Letar du efter en någonstans att sitta och studera? Nu finns det ännu fler möjligheter att hitta en studieplats när biblioteket öppnar upp två av sina undervisningssalar. När salarna inte är bokade för bibliotekets undervisning får du gärna sitta där.

Det aktuella salarna på biblioteket är: sal 297 i Kalmar och Alexandria på plan 0 i Växjö. Du kan enkelt ta reda på hur rummen är bokade genom att scanna QR-koden utanför rummen.

Välkommen in!