Ottenby fågelstation

Ottenby ett steg närmare att bli ett europeiskt forskningscentrum

Regionförbundet i Kalmar län går in med pengar till den förstudie som ska undersöka möjligheterna att göra Ottenby fågelstation till ett europeiskt forskningscenter för fågelburna sjukdomar och zoonoser.

Just nu pågår förberedelserna med att utveckla Ottenby fågelstation till ett nytt europeiskt forskningscentrum där man ska studera hur sjukdomar sprids mellan fåglar och människor. Regionförbundet investerar 340 000 kr i den förstudie som ska göras tillsammans med Linnéuniversitetet, Birdlife Sverige och Landstinget. Totalt satsar man tillsammans 680 000 kronor på förstudien som startar vid årsskiftet och beräknas ta ett år.

Till projektet har man knutit en expertgrupp bestående av Jonas Waldenström, professor vid institutionen för biologi och miljö, Linnéuniversitetet, Anette Strand, föreningschef för BirdLife Sverige, Lotta Berg, ordförande BirdLife, Magnus Hellström, platschef, Ottenby fågelstation, Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar på institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet samt Jonas Bonnedahl, forskningschef på landstinget i Kalmar län.

Läs en tidigare nyhet om projektet här: Ottenby fågelstation planeras bli europeiskt forskningscentrum