Ottenby fågelstation

Ottenby fågelstation planeras bli europeiskt forskningscentrum

Regionförbundet tillsammans med Linnéuniversitetet och Landstinget undersöker just nu möjligheten att utveckla verksamheten vid Ottenby fågelstation till ett europeiskt forskningscenter för fågelburna sjukdomar och zoonoser.

Vid Ottenby fågelstation finns en väldigt stor kunskap om fåglar och fågelflyttning, där man under drygt 70 år har ägnat sig åt fångstverksamhet med ringmärkning av fåglar. Vid fågelstationen har Linnéuniversitetet bedrivit spjutspetsforskning sedan år 2002 kring fågelburna sjukdomar och zoonoser, det vill säga mikroorganismer som kan sprida sjukdomar från fåglar till människor.

Planen är att skapa ett internationellt forskningscenter i samverkan med Regionförbundet, Linnéuniversitetet och Landstinget. I ett första läge samlas nu en expertgrupp som ska utröna möjligheterna och hindren för processen.

Jonas Waldenström

I den ingår Jonas Waldenström, professor i mikrobiologi med inriktning mot sjukdomsekologi, vars forskargrupp Zoonotisk Ekologi och Epidemiologi (ZEE), är en del av Linnéuniversitetets största forskningscenter Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems (EEMiS). Förstudien beräknas ta omkring sex månader.

– Ur ett fågelperspektiv är Ottenby centralt placerat, i en flyttväg där Västeuropa förbinds med Ryssland och Asien, säger Jonas. Tekniksprånget inom satellitsändare är makalöst vilket gör att vi nu kan knyta ihop kunskap om flyttande fåglar med spridning av olika sjukdomar. Dessutom finns det i Ottenby en upparbetad logistik för hur man kan ta prover från fåglar på ett säkert sätt.

Det finns intressen för ett europeiskt forskningscenter i Ottenby från flera håll, såväl lokalt, regionalt som internationellt. Spännande forskningsprojekt, inte minst för läkarprogrammets utbildning, kan komma att erbjudas för studenter framöver.

Ottenby fågelstation