Fler parkeringsplatser och parkeringsavgift på universitetsområdet i Växjö

Efter sommaren öppnas fler platser för parkering och platser för laddning av elbilar vid Linnéuniversitetet i Växjö. Det kommer också att börja kosta pengar att parkera bilen. Detta för att skapa en hållbar parkeringssituation när Växjöbostäder avgiftsbelägger sina parkeringsplatser för de boende på universitetsområdet.

För att förebygga att boende flyttar sina bilar till universitetets parkeringsplatser när Växjöbostäder inför marknadsmässiga hyror för sina parkeringsplatser inom universitetsområdet 1 augusti har universitetet beslutat att belägga även dessa med en avgift. De nya parkeringsbestämmelserna börjar gälla från 1 september.

10 kr per dygn och nya betalsätt

Parkeringsavgiften blir 1 kr per timme eller max 10 kr per tillåten maximal parkeringstid (dygn) och kommer att kunna betalas med automat, mynt eller app.

Betala avgiften här (se karta):

  • Befintlig automat för betalning med mynt på P10 Gulan, byggs om för betalning med kort.
  • Befintlig automat för betalning med mynt bibehålls på P06 Studentstigen.
  • Man ska kunna betala alla parkeringsytor via SMS eller telefonapp som Videums parkeringsentreprenör tillhandahåller.

Skärpt parkeringsövervakning

Efter en period med lite mer generös tillämpning av parkeringsövervakningen kommer den nu att återgå till ett normalläge.

–Man har varit överseende vid parkeringsövervakningen under byggtiden för Epic och hus O eftersom belastningen på parkeringsplatserna har varit ovanligt hård, säger Hans Tunér, chef för lokal- och serviceavdelningen. Men det har fått till följd att gräsmattor har körts sönder, räddningsfordon har fått svårare att komma fram och att det har blivit svårare att sköta snöröjningen så vi behöver återgå till ordning.

Platser återkommer och tillfälliga platser vid PG Vejdes väg försvinner

En del av de platser som varit avstängda i samband med uppförandet av Epic och hus O är nu  återställda och tillgängliga. Däremot kommer platserna vid PG Vejdes väg i kv Forskaren (parkering 04) som universitetet har hyrt tillfälligt inte kunna användas efter den 30 juni eftersom Växjöbostäder behöver dem för eget bruk.

Fler laddplatser för elbilar

Förutom de två laddplatser som redan nu finns bakom Epic, kommer ytterligare 14 nya platser för laddning av elbilar att färdigställas under hösten. Något som förväntas efterfrågas i allt högre grad. 

Mer information

Om du har frågor kring parkeringssituationen på universitetsområdet i Växjö är du välkommen att kontakta Hans Tunér, chef för lokal- och serviceavdelningen.