Patienter och studenter ska tillsammans lösa framtidens läkemedelstjänster

Fredag den 16 november bjuder eHälsomyndigheten och Linnéuniveritetet in till en gemensam Designworkshop. Under dagen samlas studenter, patienter och myndighetsrepresentanter för att tillsammans ta fram förslag på lösningar kring framtidens läkemedelstjänster.

- Den här övningen ska inte bara resultera i några post-it lappar som sitter kvar på en vägg när dagen är slut. Vår förhoppning är att idéer som kommer fram under dagen ska kunna tillämpas när vi utvecklar våra läkemedelstjänster, säger Carl Jarnling, chef för invånartjänster vid eHälsomyndigheten. 

Studenter från farmaceutprogrammet, Design, Interaktionsdesign och eHälsa kommer under dagen att delas in i mixade grupper och få ett uppdrag från eHälsomyndigheten och Designföretaget Acando som de ska lösa tillsammans. 

- Linnéuniversitetet satsar mycket på att arbeta tvärvetenskapligt mellan olika ämnesområden i nära anknytning till samhället. Vi tror att det är ett framgångsrecept för att skapa framtida hållbara lösningar, säger Lena FInnas, vid eHälsoinstitutet, Linnéuniversitet. 

Under dagen kommer också en referens- och expertgrupp bestående av patienter och pensionärer vara på plats för att bolla med studenterna och dela med sig av sina erfarenheter, upplevelser och eventuella utmaningar kring läkemedelsbehandlingar

–  Användare i form av invånare, patienter, brukare och anhöriga är vår viktigaste resurs. De är det som är experterna på området och deras feedback är extremt värdefull när vi utvecklar våra eHälsotjänster, säger Carl Jarnling.