PayEx betallösning för utskrift och kopiering upphör

Den 31 december 2018 kommer tjänsten PayEx-konto (Lärosäteskonto) att upphöra vilket du kommer få information om från PayEx. I PayEx information kommer det även att framgå hur du går tillväga för att ta ut dina pengar.

Linnéuniversitetet håller på att ta fram en ny lösning för betalning av utskrifter och kopiering. Innan årsskiftet kommer du att få mer information från oss om hur du framöver ska betala för dina utskrifter och kopiering.