Planerad uppdatering på Payex lördagen den 20/1 kl. 10:00

I januari kommer vi att uppdatera de versioner av operativsystem och browsers som våra system stödjer. Uppdateringen görs utifrån ett säkerhetsperspektiv och planerad tidpunkt för genomförandet är kl. 10:00 den 20/1 2018. Det innebär att vi kommer att stänga av säkerhetsprotokollen SSL3 och TLS 1.0. Detta innebär att PayEx från aktuellt datum stödjer operativsystem Windows 7 och senare samt att browsern Internet Explorer ska vara lägst version 11, för Google Chrome version 22, Mac OS version OS X 10.9 och Safari version 7. Har ni äldre versioner eller program som använder dessa säkerhetsprotokoll efter den 20/1 2018, kommer ni ej kunna logga in på PayEx Online och därmed inte kunna göra några handlingar i gränssnittet. Vänligen uppdatera så snart som möjligt.

Vid problem eller frågor vänligen ta kontakt med kundservice på
Mail: omni.client@payex.com
Tel: 0498-20 29 45