da Vincis signatur och Kalmar slott

Spännande föreläsningar i många ämnen vid PechaKucha-kväll på Kalmar slott

Arkeologi, byggteknik, design, entreprenörskap, historia, hälsovetenskap och ingenjörsskap – forskarna och ämnena är många när Kalmar slott och Linnéuniversitetet arrangerar PechaKucha-kväll torsdag 18 oktober, med gratis inträde för studenter.

Nåja, vad är väl en PechaKucha-kväll på slottet? Den kan vara lärorik och underhållande och alldeles ... alldeles underbar!

– Jag kommer att prata om valv och valvbågars verkningssätt och metoder att analysera dem, med utgångspunkt i da Vincis vision om en gigantisk valvbro.

– Jag har tänkt tala om reformationen, som inleddes under Leonardos livstid med de 95 teser om avlaten som Martin Luther spikade upp i Wittenberg och som fick många och genomgripande konsekvenser. Bland annat gav den en skjuts åt utbildningsväsendet.

Det säger Carl Thelin, professor i byggteknik, respektive Anders Fröjmark, docent i historia. De är två av sju forskare vid Linnéuniversitetet som kommer att föreläsa inom en mångfald av ämnen vid den PechaKucha-kväll som Kalmar slott och universitetet arrangerar, torsdag 18 oktober kl 18:30 på slottet.

Korta föreläsningar, gratis för studenter

Föreläsningarna kommer att vara av PechaKucha-typ, ett presentationsformat som innehåller 20 bilder som visas 20 sekunder vardera. Det innebär att varje föreläsning är ungefär sju minuter lång. Föreläsningarna kommer att handla om aktuell forskning som på något sätt knyter an till Leonardo da Vincis många intressen.

Föreläsningskvällen ges för allmänheten, som betalar vanlig entré till slottet. Studenter vid Linnéuniversitetet har fri entré mot uppvisande av passerkort/Studentkortet. Man kan även passa på att se den da Vinci-utställning som pågår på Kalmar slott. En guidad visning av utställningen startar kl 17:30.

Läs mer om de deltagande forskarna och kvällen här.