Planerat underhåll av Lnu.se måndagen den 29 januari kl 08:00-10:00

Planerat underhåll av Lnu.se måndagen den 29 januari kl 08:00-10:00

Måndagen den 29 januari kl 08:00-10:00 genomförs underhåll av Lnu.se. Under tiden som arbetet pågår kan störningar på lnu.se förekomma. Redaktörsverktygen i EpiServer kommer vara avstängda.

Underhållet innefattar bland annat förändringar som behövt göras för visningen av utbildningsutbudet på Lnu.se i och med införandet av nytt Ladok.