Planerat underhåll av LnuPlay och MyMoodle från fredagen den 25 maj kl 21:00 till lördagen den 26 maj kl 15:00

Från fredagen 25 maj kl 21:00 till lördagen 26 maj kl 15:00 genomförs underhåll av LnuPlay och MyMoodle.

Under tiden som arbetet pågår kommer det inte gå att ladda upp film. Befintliga filmer i LnuPlay kommer att visas som vanligt på LnuPlay och MyMoodle. MyMoodle kommer i övrigt att fungera under tiden, men det finns risk för annan störning t ex viss fördröjning av meddelanden från MyMoodle.

Detta innebär att du inte kan göra inlämningar till videouppgifter eller annat under perioden. Vet du med dig att du har en deadline under perioden bör du säkerställa att du laddat upp innan kl 21:00 på fredag, eller kontakta din lärare och be att få förlängning till lördag.