invigning av hus O

Polisutbildningens nya hus invigt

Polisutbildningen vid Linnéuniversitetet har idag invigt sitt nya hus O.
– En av de bästa investeringarna man kan göra är att bygga ut polisutbildningen här vid Linnéuniversitetet, där den är så väl fungerande, sade Jarl Holmström, biträdande regionpolischef i polisregion Syd.

Videums styrelseordförande Olle Sandahl tyckte det var bra att polisutbildningen finns vid universitetet:

– Polisutbildningen berikar vårt campus och Linnéuniversitetet. Vi hoppas att närvaron här också berikar er.

Polisutbildningens prefekt Ola Kronkvist hade liknande tankar:

– Polisutbildningen här på Linnéuniversitetet är en naturlig del av universitetet, säger Ola Kronkvist.

Han fortsatte:

– Det är en myt att akademiseringen av polisutbildningen utbildar skrivbordspoliser. Vi bevisar att så inte är fallet.

Den nya byggnaden, som har fått beteckningen hus O, innehåller entré och mötesplatser för studenter, idrottshallar, övningsmiljöer, grupp- och konferensrum, kontor och personalrum för polisutbildningen.

– Vi växer redan mer än vi trodde när huset projekterades, konstaterade Ola Kronkvist.

Själva invigningen bestod i att förstaårspolisstudenten Erik Wretlind klippte ett band.

Bakom utformningen av hus O står White arkitekter. Huset är byggt med trästomme i kombination med betongbjälklag och uppfyller certifieringen Miljöbyggnad Guld.