Linjaler

Programstudent inom biologi, kemi och miljövetenskap? Nu mäter vi kvalitet

Det är examen på kandidat-, magister- och masternivå inom biologi, kemi och miljövetenskap som nu ska utvärderas. I slutet av januari blir det då platsbesök bedömargruppen träffar medarbetare och studenter.

–Jag tycker att det är viktigt att vi i bedömargruppen har fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetsliv när vi nu börjar granskningen, säger Bo Bergbäck, utvärderingsansvarig och professor i miljökemi vid Linnéuniversitetet.

Utvärderingar av utbildningskvalitet är ett verktyg i den ständiga utvecklingen för att kunna erbjuda attraktiva utbildningar.

Utvärderingen görs i samarbete med Mittuniversitetet och Karlstads universitet. Under hösten arbetar utbildningsansvariga inom ämnena med självvärderingar som skrivs utifrån en mall. En självvärdering ska beskriva och värdera hur väl lärosätet uppfyller ett antal kvalitetskrav. Tillsammans med runt 50 självständiga studentarbeten (examensarbeten) är självvärderingarna grunden för granskningsarbetet. De kompletteras av intervjuer med lärare och studenter vid platsbesök eller Skype-möten i januari.

–Det är ett tillfälle för lärare och studenter att påverka det program som de arbetar med och studerar vid, säger Bo Bergbäck.

Bedömargruppens slutrapport är planerad att var klar i slutet av maj.  

Mer information och frågor

Läs mer om Linnéuniversitetets kvalitetsarbete här. Kontakta gärna Bo Bergbäck, som är utvärderingsansvarig om du har frågor om utvärderingen.