Djupavik

Projekt ska arbeta för att öka turism som är hållbar och hälsofrämjande

Linnéuniversitetet är ledande partner i ett EU-projekt vars mål är att öka medvetenhet kring wellbeing, hur vi kan skapa wellbeing inom turismsektorn och att lyfta fram södra Östersjöområdet som en attraktiv destination för wellbeing-rekreation.

Vad är då wellbeing-turism? Projektledare Lina Lindell förklarar: – Denna form av turism bygger på hållbarhet, men det omfattar också välmående för besökaren, för värden och för samhället som erbjuder tjänsterna. Det handlar om välmående på kroppslig, mental och själslig nivå. Wellbeing är ett tillstånd av balans och harmoni. Det är inte bara vad vi gör, utan handlar också om attityder och hur vi är ”being”, till exempel i mötet mellan värd och besökare. 

Projektgruppen har nyligen träffats för att starta upp projektet. Deltagarna fick, utöver att ta del av projektstruktur och introduktion till temat wellbeing, även bland annat testa på tyst vandring genom skog och över vatten, meditation, mental träning, yoga, spa, och vegetarisk meny.

– Det är viktigt att deltagarna får en god förståelse för vad det innebär att vara i ett tillstånd av wellbeing, berättar projektledare Lina Lindell. De kommer att utgöra ambassadörer för wellbeing under projekttiden. Projektet innebär också att vi inom teamet mår bra och arbetar på ett fint sätt tillsammans. Därför lade vi stor vikt vid att designa konferensen på ett sätt som bidrog till att deltagarna kände sig avslappnade och öppna för att möta varandra.

– I projektet ska vi bland annat ta fram en modell för hur vi kan utveckla wellbeing-turism, både inom en destination och för enskilda företag, fortsätter Lina Lindell.

– Ett annat arbete som påbörjas nu handlar om att ta fram kriterier för wellbeing inom boende, restaurang, och aktiviteter (till exempel spa och naturupplevelser). Utvecklingen inom wellbeing-turism i Europa går snabbt så det är viktigt att vi hänger med och kan möta upp potentiella besökares önskemål på kvalitet och utbud inom området. Människor blir mer och mer medvetna om en hälsosam livsstil och vill kunna uppleva åtminstone samma nivå när de semestrar som hemma, säger Lina Lindell. 

Förväntade resultat från projektet är bland annat en ökad medvetenheten kring wellbeing, att fler företagare inom turism vågar satsa på hållbarhet och hälsofrämjande rekreation, och att vi får fler besökare till våra fantastiska natur- och kulturområden.

Fakta om projektet

Projektnamn: Wellbeing Tourism in the South Baltic Region – Guidelines for Good Practices & Promotion, https://lnu.se/wellbeing 
Finansiering: Projektet finansieras av the European Regional Development Fund (ERDF) under the Interreg South Baltic Programme och budgeten ligger på cirka 22 miljoner kronor.
Projekttid: Pågår fram till våren 2021.

Kontakt

Lina Lindell, projektledare, telefon 0 470-76 72 38, mobil 0 70-245 18 87, e-post lina.lindell@lnu.se

Carina Sörgårn, forskningskommunikatör, telefon 0470-70 85 52, e-post carina.sorgarn@lnu.se

Projektgrupp SB WELL
Uppstartsmötet den 13–14 september samlade partners från Sverige, Danmark, Litauen, Polen och Tyskland. Från Kalmar län deltog utöver Linneuniversitetet även Länsstyrelsen, Energikontoret, Regionförbundet och Destination Kalmar. Foto: Urban Anjar.