Psykologen Emma Lindeblad skriver för Psychology Today

Emma lindeblad skrev sin avhandling om appar, modern pedagogik och teknologi som gynnar barn med läs- och skrivsvårigheter. I veckan kom hennes forskning med i den internationellt ansedda tidningen Pyschology Today där Linnéuniversitetet har en återkommande kolumn.

Läs Emma Lindeblads artikel "Screen time,not always a bad thing. Why kids with dyslexia are feeling better" här.