Schack

Publicering i Journal of Vocational Behavior

Samantha Sinclair har tillsammans med medförfattare (se nedan) publicerat artikeln “Explaining gender-typed educational choice in adolescence: The role of social identity, self-concept, goals, grades, and interests” i Journal of Vocational Behavior.

Sinclair, S., Nilsson, A., & Cederskär, E. (2019). Explaining gender-typed educational choice in adolescence: The role of social identity, self-concept, goals, grades, and interests. Journal of Vocational Behavior, 110, 54-71. doi: 10.1016/j.jvb.2018.11.007