Darek Haftor, Gunilla Bradley, Rana Mostaghel

Rana Mostaghel ny ledare för Gunilla Bradley center för digitala affärer

Ser fram emot att leda forskningsgruppen in i en framtid där kopplingarna mellan ämnen och mellan akademi och industri utvecklas vidare.

3 maj hölls en särskild ceremoni där professor Gunilla Bradley presenterade sin nya bok The good ICT Society. From Theory to Actions, publicerad av Routledge. I samband med detta höll det forskningscenter vid Linnéuniversitetet som uppkallats efter Gunilla Bradley – Gunilla Bradley center för digitala affärer – en kort ceremoni där centrets nya ledare installerades: dr Rana Mostaghel, lektor vid Ekonomihögskolan.

Den tidigare ledaren, professor Darek M Haftor, höll ett kort tal där han sammanfattade den unika profilen hos centret, som invigdes för ungefär två och ett halvt år sedan av Sveriges IT-minister och nuvarande rektorn vid Linnéuniversitetet, professor Peter Aronsson. Darek Haftor sa bland annat att "...centret har lyckats samla insatser från forskare från olika ämnen kring gemensamma samhällsutmaningar, särskilt den svenska industrins omvandling till digitaliserad verksamhet".

Den nya ledaren, Rana Mostaghel, tackade för förtroendet och stödet från centrets medlemmar och sa att hon kommer att "föra det in i en framtid där kopplingarna mellan ämnen utvecklas vidare och där kopplingar mellan akademi och industri uppmuntras".