campus

Rapport klar om sexuella trakasserier och övergrepp vid Linnéuniversitetet

I samband med #Metoo-upproret i höstas uppmärksammades sexuella trakasserier och övergrepp inom olika sociala sammanhang och yrkesområden. Till exempel tog 2400 kvinnor ställning mot trakasserier och övergrepp inom universitetsvärlden genom #akademiuppropet.

Det var en av orsakerna till att Linnéuniversitetet, som ett av få lärosäten i Sverige, valde att genomföra en kampanj för att samla in anonyma berättelser. Syftet var att få en kvalitativ bild av förekomsten av sexuella trakasserier i verksamheten och ett underlag för att utveckla förebyggande insatser. Berättelserna samlades in via ett webbformulär under tidig vår.

Nolltolerans ska råda

Totalt skickades 21 berättelser in, de flesta från medarbetare, men även ett par från studenter. Materialet har nu bearbetats och analyserats av en arbetsgrupp. Rapporten visar att det finns problem med sexuella trakasserier, övergrepp och könsdiskriminering och att det är upplevelser som satt djupa spår hos medarbetare och studenter.

– Vi tar nu till oss resultaten och rekommendationerna för att förbättra rutiner, utbildning och vaksamhet. Här vill jag understryka hur vi alla har ansvar för att inte tolerera, förminska eller normalisera oacceptabelt beteende. Den akademiska kulturen ska vara respektfull för alla, säger Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson.

Kraftsamlar för att förebygga

Arbetsgruppen föreslår ett antal åtgärder för att förebygga diskriminering och sexuella trakasserier.

– Bland annat handlar det om insatser för att öka kunskapen om hur man anmäler och vilket stöd som finns att få. Vi föreslår även en utbildning som riktar sig till chefer och skyddsombud för att öka kunskapen i de här frågorna, men också insatser för att öka kunskapen hos övriga medarbetare och studenter, berättar Cecilia Kjellgren, forskare i socialt arbete och deltagare i arbetsgruppen.

Mer information om de olika åtgärderna kommer till hösten. Rapporten offentliggörs idag den 19 juni.

Lärosätenas arbete ska kartläggas

Regeringen gett Universitets- och högskolerådet, UHR, i uppdrag att kartlägga lärosätenas förebyggande arbete kring sexuella trakasserier samt hur de hanterar misstänkta fall. En rapport ska vara klar till årsskiftet.

Stöd för dig som student

Som student kan du vända dig till Studenthälsan, som finns både i Kalmar och i Växjö. De arbetar förebyggande med livsstilsfrågor och erbjuder samtalsstöd. Som student och doktorand kan du även vända dig till Linnéstudenterna för att få råd och stöd i kontakterna med universitetet.

Har du tankar kring att göra en anmälan, vill du ha stöd i din anmälan och om du har andra frågor kring trakasserier eller sexuella trakasserier kan du höra av dig till koordinator för lika villkor.

Mer information om bland annat universitetets stöd och hur man gör en anmälan finns på: https://lnu.se/utbildning/under-studierna/rattigheter-och-skyldigheter/