cirkulär pil

Så kan företag arbeta med cirkulära affärsmodeller

Forskning i informatik har resulterat i en rapport om nyckelområden och framgångsfaktorer för företag som vill arbeta med cirkulär ekonomi för att minska användningen av våra naturresurser.

Forskare vid Gunilla Bradley center för digitala affärer har nyligen avslutat ett flerårigt forskningsprojekt i samarbete med forskare vid Luleå tekniska universitet. Projektet var inriktat mot de angelägna industriella behoven av att minska användningen och konsumtionen av naturresurser.

Forskarna identifierade ett antal viktiga barriärer och framgångsfaktorer hos ett dussin industriföretag i Sverige. Resultatet är en guide för företag om hur man omvandlar konventionella linjära företag till att använda cirkulära affärsmodeller (Circular Business Models), där utnyttjandet och konsumtionen av naturresurser reduceras.