Målade träpaneler i Asa

Så väljer man virke så att målat trä håller längre

Valet av virke spelar stor roll för hållbarheten hos en målad träpanel. Att mögel växer mindre på virke från kärndelen av stammen, att påväxten även påverkas av panelens kulör och att breda årsringar i virket ger färre sprickor är några av resultaten av ny forskning vid Linnéuniversitetet.

Gran är ett av Sveriges vanligaste träslag och används ofta till husfasader och liknande. Men olika delar av stammen har olika egenskaper och valet av virke är därför viktigt om man vill ha en panel som håller länge. Trots det tas idag ingen hänsyn till detta för virke till exempelvis husfasader.

Vid institutionen för skog och träteknik på Linnéuniversitetet har man sedan lång tid tillbaka forskat om beständigheten hos målat trä. Under fem års tid har ett försök genomförts vid Asa försökspark, där målade paneler av virke från gran exponerats för väder och vind i 45 graders lutning.

Panelerna var målade med kommersiell alkyd-, akrylat-, linolje- eller slamfärg. Virket bestod av kärnved (från trädets mitt) eller splintved (från trädets yttre del), med två olika årsringsbredder: frodvuxet, det vill säga över 4 mm, och senvuxet, under 4 mm.

– Vi fann att paneler med breda årsringar hade färre sprickor än de med smala. Detta gällde framför allt paneler målade med slamfärg. Minst sprickor hade paneler av frodvuxen kärnved målade med slamfärg, säger Tinh Sjökvist, doktorand i skog och träteknik.

När det gäller påväxt av mögel etc på ytan visade det sig att paneler med kärnved påverkades minst. Forskarna fann även en tydlig effekt av kulören. Panelerna målad med röd färg var efter fem år helt fria från påväxt, medan samtliga vita paneler hade en varierad grad av nedsmutsning och påväxt.

– Vi kan alltså uttryckligen se att valet av virke har en tydlig effekt på hållbarheten för en målad panel, på flera olika sätt. Detta är ett viktigt stöd för vår vidare forskning med målet att utveckla målade träprodukter med högre hållbarhet och längre underhållsintervall, säger Åsa Blom, docent och prefekt vid institutionen för skog och träteknik.

Studien är en del av the Bridge, ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och IKEA med målet att skapa en bättre vardag i våra hem. I studien har Sveriges färg och lim företagare, SVEFF, medverkat.

Mer information

  • Tinh Sjökvist, doktorand i skog och träteknik, 070-379 42 10, tinh.sjokvist@lnu.se
  • Åsa Blom, docent och prefekt vid institutionen för skog och träteknik, 070-687 05 15, asa.blom@lnu.se
  • Anders Runesson, forskningskommunikatör, 0470-70 81 70, anders.runesson@lnu.se

Läs Tinhs och Åsas populärvetenskapliga sammanfattning av forskningen (pdf-fil, 660 Kb).