Rektor och minister poserar

Samhällsnyttan i fokus under ministerbesök

I dag den 19 januari besökte Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Linnéuniversitetet. Diskussionerna under besöket, där också politiker från Växjö samt representanter för studentkåren Linnéstudenterna medverkade, handlade till stor del om hur Linnéuniversitetet skapar nytta för samhället – genom forskning, utbildning och samverkan.

Rektor Peter Aronsson berättade om universitetets strävan att bygga kunskapsmiljöer för att möta samhällsutmaningarna.

– Vi behöver bli bättre på att föra samman spetskompetens för att kunna svara upp mot de samhällsutmaningar vi ser i dag. Där ser vi tvärvetenskapliga kunskapsmiljöer som ett svar, säger rektor Peter Aronsson.

Niklas Ammert, dekan vid nämnden för lärarutbildning, berättade bland annat om målsättningen att lärarutbildningens alla program ska innehålla någon form av verksamhetsintegrering utöver den befintliga verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Syftet är att stärka studenternas professionskunnande.

– Lärarstudenterna får vara ute mer i verksamheten, vilket är ett stort plus. Det är en spännande tanke som vi kommer att följa, säger Helene Hellmark Knutsson.

En ämneslärarutbildning inom teknik diskuterades också i samband med presentationen av projektet Mot nya höjder samt införandet av utbildnings- och forskningscentret Epic i Växjö. Mot nya höjder syftar till att stimulera grundskoleelevers teknikintresse, medan Epic bland annat riktar sig mot gymnasieelevers dito.

– Epic är en förutsättning för en ämneslärarutbildning inom teknik, säger Ann-Charlotte Larsson, vice rektor för internationalisering och innovation.

Möjligheten att kunna ta en dubbel examen för att kombinera till exempel ingenjörsyrket med läraryrket diskuterades också.

– Vi märker att det finns ingenjörer som har ett samhällsengagemang och gärna hade arbetat som lärare. En dubbel examen ger flexibilitet på en föränderlig arbetsmarknad, säger Helene Hellmark Knutsson.

Catherine Legrand, prorektor, gav några exempel på utbildningar på avancerad nivå och deras forskningsanknytning, liksom det starka internationella inslaget i utbildningarna. Därefter besökte ministern studenter på den tvärvetenskapliga innovationsmastern. Utbildningen gör det möjligt för studenter att lära av varandras kunskap, och utbildningen ges i nära samarbete med företag, bland annat Ikea.

 

Gruppbild i föreläsningssal
Rektor Peter Aronsson och minister Helene Hellmark Knutsson under besöket hos innovationsmastern.