Fötter

Samverkan, inkludering och förtroende är viktiga pelare för lyckad ungdomsvård

En ny studie vid Linnéuniversitetet visar att motivation och förtroende mellan aktörer i ungdomsvården är viktiga aspekter för att inkludera utsatta individer och grupper i samhället.

I två tidigare studier har Goran Basic, forskare inom pedagogik vid Linnéuniversitetet, kunnat visa att när tre professionella aktörer inom ungdomsvården förstår varandras mål kan samarbetet bli framgångsrikt samt att ungdomar och föräldrars röster ofta hamnar i skuggan i mötet med professionella aktörer.

Den aktuella studien baseras på 119 observationer och anteckningar från möten med ungdomsvårdsinstitutioner och socialtjänst där ungdomarnas handlingsplan har diskuterats.

I studien framkommer att ungdomsvården når bäst resultat när både ungdomarna och föräldrar inkluderas i samverkan med vård och myndigheter. Dessutom framkommer att genom lyckad interaktion mellan aktörer och ungdomsvården engageras och integreras ungdomarna samt att de får bekräftelse på sin identitet genom att delta i samhället. 

Ungdomars situationer som analyseras i studien inkluderar bland annat en genomförd synundersökning, exempel på aktiv fritid, stimulerande praktikplats och professionell hjälp i hemmet.

Mer information

Artikeln är en del i projektet ”När samverkan får erkännande: röster från ett ungdomsvårdsprojekt”.

Läs hela studien här.